Het verschil tussen leven en dood


Elke week in Nederland krijgen er 300 mensen een hartstilstand. Hiervan vindt maar liefst 70% van de gevallen plaats in de wijk waar de persoon zelf woont. Dit zijn 210 mensen per week. Elke week zijn er 210 mensen die in hun woonwijk in een noodsituatie verkeren. In het geval van een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Bij een hartstilstand is snelle inzet van een AED van groot belang. Snelle hulp kan namelijk het verschil maken tussen leven en dood. Veel wijken hebben echter nog geen AED (Automatische Externe Defibrillator) in de buurt om deze mensen de eerste cruciale minuten na een hartstilstand te helpen.

70% van een hartstilstand vindt plaats in een woonwijk.

35

mensen overlijden elke dag aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis

Beperkte beschikbaarheid


Volgens de Hartstichting hangen veel AED’s niet buiten, waardoor ze slechts een beperkt deel van de dag te gebruiken zijn. Slechts een klein deel van de AED’s in Nederland is 24/7 toegankelijk én geregistreerd bij het oproepsysteem. Dankzij dit initiatief krijgen buurtbewoners in geval van nood direct toegang tot een AED, wat de kans op overleving van het slachtoffer vergroot.

Ons plan